Awans Tuska 

Pewien wieśniak nie z Pułtuska 

Pytał – jak żyć? Pana Tuska.

Choć pytanie nieobłudne

Okazało się zbyt trudne.

Odpowiedzi nie udzielił

bo wyjechał do Brukseli.

 

Objął funkcję prezydenta

O pierdołach nie pamięta.

Gloria wielka mu przypadła

Chamom szczęka aż opadła.

Naród gotów mu wybaczyć

Nawet to, co miał spartaczyć.

 

Gratulacje zewsząd płyną

Nawet Kaczor z dumna miną

Twierdzi, że to niezła draka

awansować tak Polaka.

Także ten, co wierzy w gusła

Pyta, jak będziemy żyć bez Tuska?

 

11.09.2014 r.

powrót