Bal freegana

Na śmietnikach bal nad bale

chociaż jest po karnawale.

Wnet nadejdą lepsze czasy

na śmietnikach pierwszej klasy.

 

Inżynierów angażują,

co śmietniki te zbudują.

Niechaj naród żre do woli

niechaj głupio nie biadoli,

 

Ponoć ludzie z światłą głową

wyżerają ideowo.

Nie są oni biedakami

lecz dzielnymi freeganami,

którzy przyszłość robotnika

widzą jasną na śmietnikach.

 

[Po przeczytaniu artykułu w Internecie o inteligentach, którzy z powodów ideowych wyjadają ze śmietników w proteście prze-ciwko bezmyślnemu konsumpcjonizmowi. Na zachodzie nazywają ich freeganami, co moż-na przetłumaczyć jako śmieciowyżercy z wolnego wyboru]

27.09.2012 r.

powrót