Bronisław Morawski

Istota nowoczesnego państwa

Państwo (nie tylko demokratyczne) jest z natury tworem wspólnotowym i tylko, jako taki byt, ma sens. Państwo tedy musi służyć potrzebom i wszystkich grup społecznych, wszystkich klas, wyznań, światopoglądów. Konflikty powinno rozwiązywać na drodze konsensusu wewnątrz strukturalnego.  Państwo, które narzuca punkt widzenia jednej grupy społecznej jest dyktaturą, nawet, jeśli ta grupa doszła do władzy w demokratycznych wyborach. Państwo ulega patologizacji, gdy na dowolnej zasadzie wyłoniona grupa władzy podporządkowuje cała strukturę społeczną, własnym obsesjom filozoficznym religijnym, ideologicznych, ekonomicznym, czy jakichkolwiek innych.

Problem polskiej transformacji polega, m.in. na tym, że dyktatura proletariatu została zastąpiona najpierw przez dyktatura kryminalną (przestępców gospodarczych), a teraz przez dyktaturę religijną (światopoglądu religijnego). Obie się wymieszały i egzystują z podobna siłą.

Reasumując, patologia państwa socjalistycznego została zastąpiona patologiami państwa kapitalistycznego.

30.09.2016 r.

powrót