Bronisław Morawski

 Jaki socjalizm jest nieuchronny?

Państwo PiS staje się ewidentnie państwem opiekuńczym, czyli państwem o rozbudowywanej planowo funkcji socjalnej adresowanej do upośledzonych ekonomicznie warstw społecznych. „Polski ład” może być kolejnym punktem kulminacyjnym w realizacji nowej doktryny państwa opiekuńczego. W  rozwijaniu jej RP PiS przypomina PRL, z tą zasadniczą różnicą, że stopniowo działania socjalne i opiekuńcze tego państwa wyprzedzają osiągnięcia PRL. Prawdopodobnie będzie się to pogłębiać bo jest to klucz do utrzymania masowego poparcia społecznego. Jeśli nie zrobi tego PiS to będzie musiała iść tym tropem jakaś inna partia rozumiejąca zależności występujące we współczesnych systemach społecznych.

W tym niebagatelnym obszarze III RP jest państwem socjalistycznym, nie zapominając o ultra konserwatywnej świadomości jej członków a zwłaszcza czołowych polityków. Ale przecież i PRL, choć klasyfikowana jako państwo komunistyczne, tak naprawdę  nie była kierowana przez komunistów. PRL był komunizmem bez komunistów.  Większość  członków PZPR deklarowała religijność i większość z nich przystąpiła do opozycji antykomunistycznej w latach 1980-1990.To ci, co byli i za i przeciw jednocześnie. Wychowankowie i czołowi działacze z końcówki PRL stali się przykładnym budowniczymi kapitalizmu.

Zważywszy na pełną dyskredytację liberalizmu zwłaszcza w wymiarze ekonomiczno-socjalnym, socjalizm jawi się jako obiektywna nieuchronna konieczność. Chciałoby się dodać za K. Marksem i F. Engelsem – konieczność historyczną. Szkopuł jednakże w tym, że III RP PiS odlatuje świadomościowo aberując ku narodowo-katolickiemu socjalizmowi.

17.05.2021

powrót