Na kacyka z KC

 

Gdy słyszę, jak były kacyk z KC

na komunistów dziś skacze;

Jak stara partyjna bździągwa

od komunistów innym urąga;

Chętnie bym takiego osła

jeszcze dziś na Sybir posłał.

 

17.01.2013 r.

powrót