Nie chcemy umierać

W wiosennym słońcu ginął żołnierz pod Monte Casino.

Latem czwórkami do nieba szli żołnierze z Westerplatte.

Ciepłym słońca blaskiem konały dzieci Warszawskie.

Jesienią bez sensu ginął żołnierz pod Lenino.

 

Cóż  to za idea każe swoim dzieciom bez sensu umierać?

Z licencją bohatera niewychodząca z cienia.

Rozum się na myśl burzy, że się to może powtórzyć.

Że znowu będziemy umierać a Oni laury zbierać.

 

Nie chcemy, nie będziemy bez sensu umierać!

Ani wcześniej, ani potem, ani teraz!

– nigdy więcej!

 

13. 08.2013 r.

powrót