Obłuda wyborcza

 

Ostrzegam z pełną powagą!

Kandydaci różnią się tylko wagą.

A każdy z nich marzy skrycie

Tylko o miejscu przy korycie.

 

Zgłaszają postulaty nie nowe.

Niektóre socjalistycznie ideowe.

W PRL-u były dobrze przyjęte.

A przez kontrrewolucję wyklęte.

 

 

Pan Prezydent Komorowski

pokazał, gdzie ma twoje troski.

Gdy wybory wygra Duda

możesz liczyć tylko na cuda.

 

Bo to są ustrojowi profitenci

Dobrem swojej klasy przejęci.

I nie są aż tak bardzo głupi

by dla dobra twego swoją dupę łupić.

 

powrót