Ontologiczne dyby

 

Znów nie mając wybrać co

wybierałem mniejsze zło.

Lecz, czy o to, aby szło?

 

I choć dobre chęci miałem

mniejsze zło preferowałem.

– więc wybory te przegrałem.

 

Powód, to ontologiczne dyby

– Gdy wybory są na niby

– Zło nie ma alternatywy.

 

14.07.2020

Bronisław Morawski

 

powrót