Bronisław Morawski

Polityczne urodziny

Do redaktora na urodziny

przybyli goście żądni nowiny.

Życzyli zdrowia też dla uniku,

by nie wysłuchać prezesa NIK-u?

który to w Sejmie władzy wygarniał

że to co robi to wielka granda.

Nie wiem czy red. to zrobił po złości

zebrawszy w knajpie sejmowych gości

by za darmochę wódeczkę pili,

a nie  Ojczyźnie w Sejmie służyli

Czy to z głupoty czy z rachowania

zagrał on zręcznie sprytnego drania?

Może zapraszał zebranych gości

wedle uznanych u nich wartości?

System wartości widać króciutki

– Lepiej się napić darmowej wódki

miast wysłuchiwać wrogiej przemowy,

od której bardziej rozbolą głowy.

 

powrót

 

24.09.2021 r.