@ Bronisław Morawski

Problem z demokracją

Postulat demokracji w praktyce jest najlepiej wykorzystywany jako instrument zdobywania władzy. I wszyscy walczący o władzę postulat ów eksploatują skrupulatnie i tylko to udaje im się dobrze.

Gorzej jest z praktykowaniem demokracji. Z reguły po zdobyciu władzy demokraci tracą dla niej zainteresowanie, ponieważ ich głównym celem staje się utrzymanie władzy. Tedy system demokratyczny staje się prawie natychmiast dla nich zagrożeniem. Takiej postawie sprzyja, obserwowana u wszystkich władców obsesja mądrości i nieomylności. Decyduje o tym egotyzm ludzki, bardziej typowy dla ludzi władzy niż dla ludzi innych zawodów, dla których czynnikiem strukturalnym jest altruizm.  Dlatego chyba nigdy demokracja nie rozwinęła się na tyle, aby był realną formą władzy.

Reasumując, władzę zdobywa sie demokratycznie a sprawuje autokratycznie.

Czy możliwe jest przezwyciężenie tej sprzeczności? Nie widzę na to dobrych przykładów. A obecne stosunki polityczne w Polsce wręcz temu przeczą.

  3.10.2016 r.

 strona główna