Przemiany

Za „komuny” różnice były klasowe

Jak się zdeklasowały – zostały płciowe.

Ongiś, toczyła się walka klasowa.

Dziś pozostała walka homofobowa,

Czyli oto taka, że homo zwalcza foba.

Albo jest odwrotnie, że fob homo kopie.

 

15.06.2012 r.

powrót