Bronisław Morawski

Reasumpcja

 

Demokracja to wyzwanie

co urządza głosowanie.

Ale dranie jednak wolą

by głosować z ichnią wolą.

Aby nie doznali smutku

To głosują aż do skutku.

Reasumpcją to nazwali

by się mali nie poznali,

że  korupcję urządzali,

 

17.09. 2021

 

powrót