Siedemnaste urodziny

Przychodzimy  w odwiedziny

w siedemnaste urodziny.

W uszach brzmi poetki fraza

„nic dwa razy się nie zdarza”.

Co najprościej mówiąc wróży

– żaden dzień się nie powtórzy.

Każdy dzień jest bezpowrotny

– dzień stracony i dzień owocny.

Wielu było zawiedzionych,

licząc nadmiar dni straconych,

oczekując w bezczynności

rogu wszelkiej obfitości.

Nie jednemu tak się zdarza,

że nie znając tych mądrości

łatwo zmienia się w grabarza

własnej życia pomyślności.

 Dziś składamy Ci życzenia,

Abyś tak swe życie zmieniał

aż zadziwisz wszystkich gości

skalą własnej roztropności.

   

31 marca 2013 r.

 

 powrót