Szlachetne branie

Branie to rzecz nie nowa

– to czynność narodowa

Bo brali z dziada pradziada

I dziś też brać im wypada.

 

Bierze  w dobrej wierze

Bierze w szlachetnym celu

Bierze bo miłosierny

Bierze bo mu puściły nerwy

Braniem innym pomaga,

dlatego się nie wzdraga

Bierze z litości, z miłości,

by bliźnim nie robić przykrości.

Bierze bo nie umie odmawiać.

Bierze, bo chce by go lubić.

Bierze bo żyje wśród ludzi,

a im nie wypada odmówić.

Bierze człek kulturalny

dlatego, że jest zachłanny.

 

Branie to czynność słynna,

Stała się wręcz dobroczynna.

Czepiają się różne dranie

za to szlachetne branie.

Czepia się podła hołota,

gdy bierze Polak patriota

bo zasług to nie podważa,

ale wypominanie – obraża

Biorący czuje się czysty,

dlatego, ze biorą wszyscy.

 

powrót