Transplantologia mózgu?

 

Nie powstanie dziadzina nowa

– transplantologia mózgowa.

W dobie, w której króluje pustogłowie

szukanie mózgu to czynność na próżno.

Zapotrzebowanie na mózg, więc się nie zdarzy.

Popyt jest ogromny, lecz nie ma podaży.

 

30.07.2015 r.

powrót