Trzy socjalizmy

 

Wielu z nas zastanawia się, w jakim ustroju obecnie żyjemy lub jaki ustrój jest na nas w Polsce praktykowany.

Moim zdaniem, można wyróżnić trzy postacie socjalizmu:

1. Socjalizm utopijny – sprawiedliwość społeczna gwarantowania przez organizację  życia społeczno-gospodarczego w formie komun.

2. Socjalizm naukowy (marksistowski).

Gospodarka i społeczeństwo oparte na uspołecznieniu środków produkcji, które miało być podstawą sprawiedliwości społecznej i humanizacji pracy. W praktyce pod wpływem rewizjonizmu leninowsko-stalinowskiego uległ dogmatyzacji i degeneracji. Istotą socjalizmu naukowego miała być sprawiedliwość społeczna osiągana przez uspołecznienie stosunków produkcji. Sprawiedliwość społeczna to obiektywna konsekwencja uspołecznienia stosunków produkcji.

3.  Socjalizm konfesyjny lub socjalizm mistyczno-dogmatyczny.

Jego obecną formą w Polsce jest kaczyzm. Jest to również idea sprawiedliwości społecznej, ale realizowana przez pobudzanie wrażliwości moralnej kapitalisty, który będąc jednostką religijną zechce dzielić się zyskiem lub wręcz zrezygnuje z wyzysku  pracownika  najemnego. Źródłem tej moralności są dogmaty wiary religijnej. Ale nim zostanie osiągnięty ów mistyczny ideał państwo redukuje napięcie przez rozdawnictwo serwitutów socjalnych („plusowanie biedy”). W ten sposób państwo subwencjonuje niewydolny gospodarczo kapitalizm, stosując interwencjonizm socjalny.

 

Bronisław Morawski

22.07.2019