Wychowanie obywatelskie

 

Do dziś pamiętam, kiedy śpiewamy

„wszystko, co nasze Polsce oddamy”!

Gdyśmy na pieśni się tej poznali

Wszystko, co nasze nam zrabowali.

 

W pieśni tej skryta jest ta prostota,

że jak nic nie masz toś patriota.

Śpiewając na tę fałszywą nutę

wielu zostało wiecznym bankrutem.

 

I ja śpiewałem z wielkim zapałem

Więc nazbyt późno się połapałem,

że ktoś w nas wlewa nową otuchę,

każąc nam śpiewać na nową  nutę.

 

Jak kapitalizm, to kapitalizm

Dziadka zabili, babkę sprzedali.

Nawet fabryki zlikwidowali

żeby robole nie strajkowali.

 

Dzisiaj prawdziwy ten patriota,

który zgromadzi najwięcej złota.

Biorą zaś tego dziś za frajera,

co z głodu szaty tylko rozdziera.

 

Stało się nawet niejaką cnotą

By poseł gardzi głodną hołotą,

która bezczelnie mordy wydziera

– chleba i pracy, jasna cholera!

 

 powrót

 

12.03.2013 r.