Lepsza dyktatura?

 

Recz doprawdy to ponura,

– która  lepsza dyktatura?

Czy, gdy decydował KaCe,

czy, gdy decyduje KACYK.

 

KaCe – organ kolegialny

KACYK –  indywidualny

KaCe działał raczej jawnie,

KACYK działa zawsze tajnie.

 

KACYK – organ jakby boski,

więc uprawia kult jednostki.

Nikt z półbogiem nie zadziera

nie chcąc robić za frajera.

 

19.05.2020 r.

Bronisław Morawski

 

powrót