Bronisław Morawski

Wybory wykluczające

Obecny w Polsce system wyborczy  wyklucza pewną zbiorowość obywateli od pełnoprawnego uczestnictwa. Są to osoby, które  nie akceptują żadnego z zarejestrowanych kandydatów. Taka osoba ma do wyboru albo wybrać kandydata „mniejsze zło”, albo oddać głos nieważny (wykluczenie częściowe), albo nie głosować (rezygnacja z uczestnictwa w wyborach – wykluczenie pełne).

Żeby prawo wyborcze mogło być w pełni honorowano karta do głosowania powinna zawierać pozycję „żaden z nich”. Taki głos byłby ważny i uwzględniony w rachunku wyborów. Łatwo zauważyć, że taka procedura może znacznie zmienić wyniki wyborów. Dlatego wyniki dotychczasowy wyborów noszą piętno zafałszowania, a co istotniejsze wykluczały z wyborów niemałą część obywateli.

Patrz Wykluczony

 

powrót